Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Open raad Waarheen met de woonfiscaliteit in Vlaanderen?

De zesde staatshervorming maakt Vlaanderen bevoegd voor de fiscale ondersteuning van de eigen woning, de welbekende woonbonus. Naast registratierechten en onroerende voorheffing krijgt Vlaanderen dus alle fiscale instrumenten voor woonfiscaliteit (voor de eigen woning) in handen. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voorziet een bijsturing van de woonbonus voor nieuwe contracten vanaf 2015. De regering zal ook de keuzemogelijkheid laten onderzoeken tussen een woonbonus of een vermindering van registratierechten. De huidige gunstmaatregelen op de registratierechten zullen budgetneutraal vereenvoudigd worden naar een globaal lager tarief. Er staan dus heel wat wijzigingen op stapel.

meer lezen

Wat je nog niet wist over registratierechten bij woningverkoop

Er bestaan verschillende soorten registratierechten. Afhankelijk van je situatie moet je verkooprechten, schenkingsrechten, verdelingsrechten of hypotheekrechten betalen. Hieronder gaan we dieper op in op de verkooprechten: registratierechten die je betaalt bij de aankoop van een huis of bouwgrond. Voor onroerende goederen die in het Vlaams Gewest gelegen zijn, wordt 10% registratierecht gevraagd. Indien de woning zich in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, bedraagt het percentage 12,5%. Wanneer u echter een bescheiden woning aankoopt, bedraagt het registratierecht 5% in het Vlaams en 6% in het Waals Gewest. Deze regeling geldt niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden.

meer lezen

Nieuwe belastingen en belastingverhogingen ingevoerd door de regering Di Rupo

Nieuwe belastingen en belastingverhogingen ingevoerd door de regering Di Rupo Invoering van de Fairness taks Eenmalige belasting op aanvullende individuele pensioentoezeggingen 1,75 % Belasting op meerwaarden op aandelen in vennootschap Miserietaks: verdeelrecht (registratierecht ) is van 1 % naar 2,5 % gegaan Vast recht inzake registratierechten is verdubbeld Daling percentages voor investeringsaftrek met één punt Liquidatiebonus belasting van 10 % naar  25 % Centraal aanspreekpunt  bankgegevens rekeningen met zicht op vermogensbelasting Roerende voorheffing op interesten van 15 % naar 25 % Afschaffing van de verminderde roerende voorheffing op dividenden van VVPR aandelen: van 15 % naar 25 % Schrapping vrijstellingsregeling ontslagvergoedingen ten belope van 850,00€ Verlaging maximumbedrag aftrekbare dienstencheques Opheffing bankgeheim Zware en onnodig complexe belasting op privé-gebruik bedrijfswagens die niets opgebracht heeft en vooral Vlaanderen geraakt heeft Zware belasting op  voordelen alle aard woning Wyninckxbijdrage op stortingen groepsverzekering Heksenjacht met aanslag geheime commissielonen Invoering BTW op erelonen advocaten en notarissen Inperking belastingvermindering energiebesparende uitgaven : enkel nog isolatie van daken aftrekbaar, geen aftrek meer voor vernieuwde verwarmingsketels, dubbele beglazing, zonnepanelen Vermindering van de belastingvermindering voor giften (max 45 %) Bijkomende heffing van 4 % op bepaalde roerende inkomsten Aftrek voor kinderopvang wordt vervangen door belastingvermindering (nadelig) Afschaffing van de BTW vermindering tot  6 % op de eerste schijf van 50.000 € bij nieuwbouw Pensioensparen: vroeger tss 30en40%, nu vlak tarief 30%; terwijl taxatie nog steeds op fictief inkomen van 4,75% per jaar (terwijl rente gedaald is) Vermindering beroepskosten bedrijfsleider: voor  aanslagjaar 2010: 5% tot 3.590,00 maximum ; voor aanslagjaar  2011 nog slechts 3% tot maximum 2.150,00 terwijl alle voordelen veel zwaarder belast wordt Thin cap: 1/7 werd 1/5 voor tussengroepleningen Notionele intrestaftrek: daling (inperking tot 3% maximum + niet meer overdraagbaar). Btw op televisie: van 12 % naar 21% Korting op aankoop milieuvriendelijke wagen afgeschaft Taks levensverzekeringspolissen van 1,1% naar 2% Daling van bedrag voor contante betalingen. Verdubbeling niet-proportionele btw-boetes Een belasting op de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of nominatieve aandelen 17% van het voordeel alle aard van de bedrijfswagens wordt nog eens extra belast in  de vennootschap Dienstencheques: maximumbedrag verlaagd van 2.720,00 € naar 1.380,00 € per persoon.  De kostprijs van de dienstencheque is eveneens verhoogd van 8,5 € naar 9 € voor de eerste 400 cheques en van 9,5 € naar 10 € voor de volgende 100. In 2009 kostte een dienstencheque nog maar 7,5 €. Beurstaks wordt verhoogd met 30 % Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen ondergaan een solidariteitsheffing van 13,07 % plus de 33 % werkgeversbijdragen die eerst voorzien waren.

meer lezen