Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Vanhengel wil woonbonus in Brussel afschaffen

Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) wil de woonbonus in het Brussels Gewest afschaffen. In ruil zouden dan wel de registratierechten fors dalen. Het voorstel, dat dinsdag in de Tijd en L’Echo staat, is één van de voorstellen die Vanhengel lanceert in het kader van de geplande fiscale hervorming die er vanaf 2017 moet komen. De voorstellen moeten nog wel worden afgetoetst binnen de Brusselse regering.

meer lezen

Periculum emptoris

perculum (risico) emptoris (van de koper), is de latijnse uitdrukking die slaat op de regel dat de koper het risico draagt. Uitzonderingen ondermeer: Vrijwaring wegens verborgen gebreken of niet-conforme leveriong Koopwet Wettelijke of conventionele garantie vergelijkbare term: periculum rei venditae (het risico van de verkochte zaak) Gerelateerd Gerelateerde artikels:

meer lezen

Tegenstelbaarheid aan derden

De overdracht van eigendom van roerende goederen geschiedt door loutere levering van de goederen, samen met de wil om tegen betaling, dan wel kosteloos, een eigendom over te dragen en de aanvaarding van de wederpartij. De eigendomsoverdracht is voltrokken zowel tussen partijen als ten aanzien van derden vanaf de levering. De overdracht van onroerende eigendom gebeurt in 2 stappen: 1. de wilsovereenstemming (of de compromis). Dit is het moment waarop de partijen tot een akkoord komen. Vanaf dan is de eigendomsoverdracht geldig met alle rechtsgevolgen tussen de partijen (inter partes), maar zijn er nog geen rechtsgevolgen ten aanzien van derden. Deze derden zijn bv. de belastingen, de verzekering, de beslagleggende schuldeisers. Voor deze derden bestaat de eigendomsoverdracht nog niet en kunnen zij bv. nog beslag leggen op de eigendom die door de verkoper reeds werd overgedragen aan de verkoper voor schulden van de verkoper. 2. De notari

meer lezen