Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

vrijheid van voornaam

De naamwet van 15 mei 197 heeft de ouders de vrije keuze gegeven om een voornaam voor hun kind te kiezen. De mogelijkheden zijn onbeperkt en dus al lang niet meer als voorheen beperkt tot de lijst van de heiligen en hun afggeleide namen, dan wel de willekeur van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze ambtenaar dient een voornaam evenwel te weigeren, wanneer

meer lezen

Bevoegdheid en aanleg bij een provisionele vordering van 1 euro.

De bevoegdheid ratione summae (volgens de waarde van de vordering moet ambtshalve door de rechter worden nagezien. Echter wordt deze bevoegdheid geacht niet de openbare orde te raken in de gevallen bedoeld in art. 592 Ger.W., dit is wanneer de waarde van de vordering niet bepaald is en de beslechting van de gestelde eis niet tot de uitsluitende en/of bijzondere bevoegdheid behoort van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel. Wanneer zowel een provisionele schadevergoeding als een onderzoeksmaatregel om het bedrag van de schade te bepalen worden gevorderd, ontbreekt de grondslag om de waarde van de vordering te bepalen, zodat het vonnis dat over het geschil uitspraak doet, vatbaar is voor hoger beroep (Cass. 22 juni 2000, RW 2000-01, 1238). Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen, 26 maart 2012, RW 2013-2014, 951 samenvatting Gerelateerde artikels:

meer lezen

Liquideer uw vennootschap voor 1.10! ook als er een pand in zit! Wees de PS te snel af!

Nu de PS haar verkiezingsprogramma heeft voorgesteld kunnen we zeker stellen dat de PS met voorsprong de laatste communistische partij in Europa is en ook ver daar buiten. Straffer nog ze regeren en leveren zelfs de eerste minister. Nooit gezien! Nu moeten we wel echt onze koffers pakken. Liquideer nog eerst uw vennootschap aan 10%! In dit verband nog een extra tip en dan ‘Hit the road Jack and don’t you come back no more, no more…’. U wilt dus uw BVBA vereffenen voor 1 oktober 2014 anders is er de jaloezietaks van 25%. Maar u heeft één probleem er zit nog een pand in de vennootschap dat u niet zo maar eventjes snel verkocht krijgt. Dus u gaat mogelijk de deadline van 1 oktober niet halen! Tip Wist u dat u in het kader van de vereffening het gebouw ‘in natura’ aan u kunt laten toekomen. Vervolgens kan u het gebouw rustig naar u privé laten toe komen. U heeft zo rustig de tijd het pand te verkopen. Zo bent u er zeker van dat u slechts 10% roerende voorheffing gaat betalen! Let op! Laat de marktwaarde van het pand onderbouwen in een schattingsverslag. In vele gevallen zal u ook slechts 50 EUR ‘vast recht’ betalen en geen 10% registratierechten. Doen dus! Snel want de communisten komen eraan!

meer lezen