Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Periculum emptoris

perculum (risico) emptoris (van de koper), is de latijnse uitdrukking die slaat op de regel dat de koper het risico draagt. Uitzonderingen ondermeer: Vrijwaring wegens verborgen gebreken of niet-conforme leveriong Koopwet Wettelijke of conventionele garantie vergelijkbare term: periculum rei venditae (het risico van de verkochte zaak) Gerelateerd Gerelateerde artikels:

meer lezen

Tegenstelbaarheid aan derden

De overdracht van eigendom van roerende goederen geschiedt door loutere levering van de goederen, samen met de wil om tegen betaling, dan wel kosteloos, een eigendom over te dragen en de aanvaarding van de wederpartij. De eigendomsoverdracht is voltrokken zowel tussen partijen als ten aanzien van derden vanaf de levering. De overdracht van onroerende eigendom gebeurt in 2 stappen: 1. de wilsovereenstemming (of de compromis). Dit is het moment waarop de partijen tot een akkoord komen. Vanaf dan is de eigendomsoverdracht geldig met alle rechtsgevolgen tussen de partijen (inter partes), maar zijn er nog geen rechtsgevolgen ten aanzien van derden. Deze derden zijn bv. de belastingen, de verzekering, de beslagleggende schuldeisers. Voor deze derden bestaat de eigendomsoverdracht nog niet en kunnen zij bv. nog beslag leggen op de eigendom die door de verkoper reeds werd overgedragen aan de verkoper voor schulden van de verkoper. 2. De notari

meer lezen

Vereffenen van de patrimoniumvennootschap

Bekijk de versie van deze pagina op de vorige site De patrimoniumvennootschap die omwille van een vermogensplanning werd opgesteld kan haar nut verliezen, waardoor realisatie of verffening aan de orde is. Opties: • conversie naar zelfbedruipende vennootschap • aandelen verkopen (ficaal beste oplossing maar kopers bieden in de regel niet meer dan 70% van de waarde van het pand en de patrimoniumvennootschap mag maar 1 onroerend goed hebben om fiscale vrijstelling te bekomen, met gevaar op herkwalificatie door de fiscus) • vereffening en ontbinding via de notaris met toebedeling van de panden aande aandeelhouders (vennootschapsbelasting verschuldigd door de vennootschap op de meerwaarde, zijnde verschil tussen (resterende) boekwaarde en marktwaarde) + 10% liquidatiebonus en registratierecht • fusies en splitsingen • verkoop van het onroerend goed en herbelegging in gesplitse eigendom (vb. aandeelhouder koopt naakte eigendom en patrimoniumvennootschap vruchtgebruik voor een periode van bv. 15 jaar). • verkoop van het onroerend goed aan de aandeelhoudere met uitgestelde betalingsverplichting aan de vennootschap (dit betalingsuitstel wordt evenwel belast als een voordeel van alle aard •

meer lezen

Meer scheidingen door einde miserietaks

Notarissen signaleren een opvallende stijging van het aantal echtscheidingen. De afgelopen drie maanden zijn er bijna 43 procent meer koppels gescheiden dan tijdens de laatste drie maanden vorig jaar. Het heeft volgens hen vooral te maken met de afschaffing van de zogenoemde 'miserietaks'. Veel koppels hebben gewacht om te scheiden tot januari, omdat ze dan de helft minder registratierechten moesten betalen.

meer lezen