Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

vrijheid van voornaam

De naamwet van 15 mei 197 heeft de ouders de vrije keuze gegeven om een voornaam voor hun kind te kiezen. De mogelijkheden zijn onbeperkt en dus al lang niet meer als voorheen beperkt tot de lijst van de heiligen en hun afggeleide namen, dan wel de willekeur van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze ambtenaar dient een voornaam evenwel te weigeren, wanneer

meer lezen

Bevoegdheid en aanleg bij een provisionele vordering van 1 euro.

De bevoegdheid ratione summae (volgens de waarde van de vordering moet ambtshalve door de rechter worden nagezien. Echter wordt deze bevoegdheid geacht niet de openbare orde te raken in de gevallen bedoeld in art. 592 Ger.W., dit is wanneer de waarde van de vordering niet bepaald is en de beslechting van de gestelde eis niet tot de uitsluitende en/of bijzondere bevoegdheid behoort van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel. Wanneer zowel een provisionele schadevergoeding als een onderzoeksmaatregel om het bedrag van de schade te bepalen worden gevorderd, ontbreekt de grondslag om de waarde van de vordering te bepalen, zodat het vonnis dat over het geschil uitspraak doet, vatbaar is voor hoger beroep (Cass. 22 juni 2000, RW 2000-01, 1238). Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen, 26 maart 2012, RW 2013-2014, 951 samenvatting Gerelateerde artikels:

meer lezen