Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

NOG EENS EEN RONDJE REGULARISATIE ?

Het begrip ‘fiscale regularisatie’ heeft al veel inkt doen vloeien. Het is trouwens niet nieuw. Alles begon immers met de EBA-regeling van begin 2004.Ondertussen zijn er al bijkomende ‘regularisaties’ geweest. Maar het moet gezegd dat de eerste EBA-ronde van 2004 de minst dure oplossing was. De laatste regulariastie-ronde dateert echter van 2013 en diende teg ebeuren via het Contactpunt Regularisaties. Deze regularisatieperiode startte op 2 juli 2013 en eindigde op 31 december 2013. Natuurlijke personen onderhevig aan de personenbelasting of BNI, de vennootschappen onderhevig aan de vennootschapsbelasting of BNI, de burgerlijke vennootschappen, de VZW’s, de rechtspersonen onderworpen aan de belasting van rechtspersonen kwamen in aanmerking. Ook wie voordien reeds een regularisatieaangifte (alhoewel het de bedoeling was dat dit maar één keer mogelijk was) heeft ingediend, maar dit maar voor een gedeelte heeft gedaan, kreeg ook de mogelijkheid op een herkansing. Inkomstenbelasting, btw, successierechten, registratierechten, hypotheekrechten , griffierechten en de diverse rechten en taksen konden worden geregulariseerd. Kostprijs ? ‘Gewone fraude‘ De niet fiscaal verjaarde gewone fraude Het gewone tarief belastingen Boete van 15% (procentpunten) bovenop het gewone tarief (uitzondering gemaakt voor de btw wanneer er reeds een regularisatie plaats vindt mbt de inkomstenbelasting op de beroepsinkomsten) De fiscaal verjaarde gewone fraude Boete van 35% voor de fiscaal verjaarde kapitalen (en inkomsten) ‘Ernstige en georganiseerde fraude’ Indien ernstige en georganiseerde fraude maar niet verjaarde inkomsten Het gewone tarief belastingen Boete van 20% (procentpunten) bovenop het gewone tarief De fiscaal verjaarde kapitalen afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude Boete van 35% voor de fiscaal verjaarde kapitalen (en inkomsten) De fiscaal verjaarde kapitalen o.v.v. een levensverzekering Boete van 35% op de kapitalen De sociale bijdragen als zelfstandigen (die niet verjaard zijn) Aanvullende sociale heffing van 15% op de beroepsinkomsten (noot deze heffing is wel niet aftrekbaar als beroepskost en bouwt ook geen rechten op) Zover de laatste regularisatie-ronde. Maar wat blijkt nu (wanneer we de kranten (De Tijd en De Standaard) mogen geloven) er zou een nieuwe regularisatie in het leven geroepen worden. De vraag is ook of we wel over een nieuwe regularisatie-ronde mogen spreken. Vandaag is het immers nog steeds mogelijk ‘zwarte’ spaargelden te regulariseren. Veelal (en gewenst) doet men hiervoor beroep op een fiscaal advocaat. Maar blijkbaar werd er geen uniforme werkwijze gehanteerd. Ook de tarieven (boetes) konden wel eens verschillend zijn. Men kon maw gaan shoppen tussen de verschillende controlediensten. De bedoeling zou nu zijn om aan deze werkwijze een halt toe te roepen en een uniforme werkwijze toe te passen. Niet onbelangrijk echter is dat niet langer het Contactpunt hierover zou oordelen maar wel de BBI. De verschuldigde belasting zal moeten betaald worden met een bijhorende boete. Percentages tussen 20 en 50 % doen de ronde. Kortom fiscale planning dient op een legale en correcte wijze te gebeuren. Door correct over de grenzen je fiscale tax planning te organiseren, vermijd je later veel miserie. Aarzel niet ons in dit verband te contacteren.

meer lezen

De regering wil het klein beschrijf hervormen

Koop je vandaag een woning, dan betaal je in principe 10 of 12,5 procent registratierechten, ook wel het groot beschrijf genoemd. Koop je echter een kleine woning, met een beperkt kadastraal inkomen, dan betaal je slechts 5 procent registratierechten, ook wel het klein beschrijf genoemd. De regering wil de regels omtrent de registratierechten echter grondig hervormen, waardoor het klein beschrijf mogelijk verdwijnt. Doel van de hervormingen: een globaal lager tarief voor de registratierechten.

meer lezen

De Vlaamse regering wil de registratierechten bij aankoop van een woning verlagen

Een woning aankopen brengt heel wat kosten met zich mee. Je moet namelijk niet alleen de aankoopprijs betalen, je mag ook de registratierechten niet vergeten. Momenteel betaal je in Vlaanderen 10% registratierechten op de aankoopprijs van een woning, maar de Vlaamse regering wil een globale verlaging van dit percentage invoeren. Ontdek wat de verlaging van de registratierechten inhoudt.

meer lezen

‘Vlaamse begroting 2014 kan tekort hebben van 700 miljoen’

De Vlaamse begroting 2014 kan uitkomen op een tekort van zo’n 700 miljoen euro. Dat heeft Belga uit verschillende anonieme bronnen vernomen.Dat de Vlaamse begroting dit jaar niet met het vooropgestelde evenwicht zou afsluiten, is al langer geweten. De economie groeit trager dan verwacht en in een verkiezingsjaar maken begrotingen al eens bokkensprongen. Maar naar verluidt zou het Vlaamse tekort voor 2014 kunnen oplopen tot 700 miljoen euro, vernam persagentschap Belga. Federaal begrotingsminister Hervé Jamar liet eerder deze week in de Kamer al verstaan dat Entiteit II (deelstaten en lokale overheden) dit jaar afstevent op een tekort van 0,4 procent. Dat zou zich voor Vlaanderen kunnen vertalen in een tekort van 700 miljoen euro. ‘Het gaat nog om ramingen, maar het is in ieder geval een realistische inschatting. Het zou zelfs een onderschatting kunnen zijn’, klinkt het. Een andere bron noemt hetzelfde cijfer, maar wijst erop dat er aan het einde van het jaar nog wel met budgetten en ongebruikte kredieten kan geschoven worden. ‘ Minister van Begroting en Financiën Annemie Turtelboom wil het bedrag noch de grootteorde van het cijfer bevestigen. Wel verwijst ze naar de gewijzigde economische context. ‘De groei is lager dan verwacht en de inkomsten uit de gewestbelastingen zoals de successierechten en registratierechten vallen lager uit’, legt de woordvoerder van Turtelboom uit. Hij verwijst ook naar de factor van de verstrengde Europese begrotingsregels (ESR) en naar de factor van het verkiezingsjaar. ‘In een verkiezingsjaar is er een ander uitgavenpad dan andere jaren’, klinkt het. Turtelboom wijst er ook op dat de definitieve cijfers pas binnenkort klaar zijn. ‘Bovendien zijn er aan het einde van het jaar vaak nog meevallers. Maar voorlopig is het nog koffiedik kijken.’ Het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois geeft geen commentaar op de cijfers. En ook daar wordt het bedrag niet bevestigd. ‘Het is nog veel te vroeg voor conclusies’, zegt de woordvoerder van Bourgeois.

meer lezen