Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Open raad Waarheen met de woonfiscaliteit in Vlaanderen?

De zesde staatshervorming maakt Vlaanderen bevoegd voor de fiscale ondersteuning van de eigen woning, de welbekende woonbonus. Naast registratierechten en onroerende voorheffing krijgt Vlaanderen dus alle fiscale instrumenten voor woonfiscaliteit (voor de eigen woning) in handen. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voorziet een bijsturing van de woonbonus voor nieuwe contracten vanaf 2015. De regering zal ook de keuzemogelijkheid laten onderzoeken tussen een woonbonus of een vermindering van registratierechten. De huidige gunstmaatregelen op de registratierechten zullen budgetneutraal vereenvoudigd worden naar een globaal lager tarief. Er staan dus heel wat wijzigingen op stapel.

meer lezen

Wat je nog niet wist over registratierechten bij woningverkoop

Er bestaan verschillende soorten registratierechten. Afhankelijk van je situatie moet je verkooprechten, schenkingsrechten, verdelingsrechten of hypotheekrechten betalen. Hieronder gaan we dieper op in op de verkooprechten: registratierechten die je betaalt bij de aankoop van een huis of bouwgrond. Voor onroerende goederen die in het Vlaams Gewest gelegen zijn, wordt 10% registratierecht gevraagd. Indien de woning zich in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, bedraagt het percentage 12,5%. Wanneer u echter een bescheiden woning aankoopt, bedraagt het registratierecht 5% in het Vlaams en 6% in het Waals Gewest. Deze regeling geldt niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden.

meer lezen